Ілюстрована граматика англійської мови. Level A

 

96 грн.

Знання граматики дають можливість правильно будувати
висловлювання в усній та письмовій формі.
Наша «Ілюстрована граматика» допоможе вивчити, повто-
рити і закріпити всі граматичні правила англійської мови, які
вивчаються у школі.
При поясненні правил англійської граматики враховані зна-
ння учнів з української мови.

 

Немає в наявності

Опис

У книзі зібрано основні відомості про всі частини мови (імен-
ник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, службові
слова), а також речення. У додатку наведена таблиця непра-
вильних дієслів.
Працювати з книгою можна послідовно чи користуватися
нею як довідником у разі виникнення труднощів. Книга може
бути доповненням до будь-якого підручника з англійської
мови.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Зміст книги

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Іменник — The Noun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Загальні іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Власні іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Однина та множина іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
І. Утворення множини за допомогою додавання закінчення -s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ІІ. Утворення множини за допомогою додавання закінчення -еs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ІІІ. Інші випадки утворення множини іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Присвійний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Артикль — The Article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Неозначений артикль a (an). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Вживання неозначеного артикля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Означений артикль the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Вживання означеного артикля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Артикль не вживається. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Займенник — The Pronoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Особові займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Присвійні займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Вказівні займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Прикметник — The Adjective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Відносні прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Якісні прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ступені порівняння якісних прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
І. Простий спосіб утворення ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ІІ. Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
ІІІ. Винятки з правил утворення ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Порядок прикметників у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Числівник — The Numeral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Кількісні числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Порядкові числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Час. Годинник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Прийменник — The Preposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Прийменники місця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Прийменники напрямку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Прийменники часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Сполучник — The Conjunction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Приклади вживання найпоширеніших сполучників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Вигук — The Interjection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Речення. Порядок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Види речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Питальні слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Спонукальні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Поширені та непоширені речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Безособові речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Безособові речення з дієсловом to be в різних часах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Безособові речення в різних часових формах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Дієслово — The Verb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Інфінітив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Самостійні та службові дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Модальні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Модальне дієслово can (можу, вмію) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Стверджувальне речення з модальним дієсловом can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Заперечне речення з модальним дієсловом can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Загальне запитання з модальним дієсловом can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Модальне дієслово may (ймовірність, дозвіл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Стверджувальне речення з модальним дієсловом may . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Заперечне речення з модальним дієсловом may . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Заборона з модальним дієсловом must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Загальне запитання з модальним дієсловом may . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Модальне дієслово must (впевненість, необхідність) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Стверджувальне речення з модальним дієсловом must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Заперечне речення з модальним дієсловом must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Загальне запитання з модальним дієсловом must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Вживання дієслова have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Стверджувальне речення з дієсловом have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Заперечне речення з дієсловом have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Загальне запитання з дієсловом have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Короткі відповіді на загальні запитання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Конструкція I have got (Я маю…У мене є…) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Стверджувальне речення з have got . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Заперечне речення з have got . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Загальне запитання з have got . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Конструкція There is …/ There are… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
There is… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
There are … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Теперішній простий час — Present Simple Tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Стверджувальне речення в теперішньому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Заперечне речення в теперішньому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Загальне запитання в теперішньому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Дієслово to be в теперішньому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Стверджувальне речення з дієсловом to be в теперішньому простому часі . . . . . . . . . 128
Заперечне речення з дієсловом to be в теперішньому простому часі . . . . . . . . . . . . . . 129
Загальне запитання з дієсловом to be в теперішньому простому часі . . . . . . . . . . . . . .131
Короткі відповіді на загальні запитання з дієсловом to be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Минулий простий час — Past Simple Tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Правильні та неправильні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Правильні дієслова у минулому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Заперечне речення з правильним дієсловом в минулому простому часі . . . . . . . . . . . .138
Загальне запитання з правильним дієсловом в минулому простому часі . . . . . . . . . . . 139
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Неправильні дієслова у минулому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Стверджувальне речення з неправильним дієсловом у минулому простому часі . . . . .142
Заперечне речення з неправильним дієсловом у минулому простому часі . . . . . . . . . .143
Загальне запитання з неправильним дієсловом у минулому простому часі . . . . . . . . . 144
Дієслово to be в минулому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Стверджувальне речення з дієсловом to be в минулому простому часі . . . . . . . . . . . . .146
Заперечне речення з дієсловом to be в минулому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Загальне запитання з дієсловом to be в минулому простому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Короткі відповіді на загальні запитання з дієсловом to be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Майбутній простий час — Future Simple Tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Стверджувальне речення у майбутньому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Заперечне речення у майбутньому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Загальне запитання у майбутньому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Конструкція to be going to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Стверджувальне речення з конструкцією to be going to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Заперечне речення з конструкцією to be going to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Загальне запитання з конструкцією to be going to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Короткі відповіді на загальні запитання із конструкцією to be going to . . . . . . . . . . . . . . 163
Теперішній тривалий час — Present Continuos Tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Стверджувальне речення в теперішньому тривалому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Заперечне речення в теперішньому тривалому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Загальне запитання в теперішньому тривалому часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Теперішній доконаний час — Present Perfect Tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Стверджувальне речення в теперішньому доконаному часі для правильних дієслів . . 175
Стверджувальне речення в теперішньому доконаному часі для неправильних дієслів 177
Заперечне речення в теперішньому доконаному часі для правильних дієслів . . . . . . . 178
Заперечне речення в теперішньому доконаному часі для неправильних дієслів . . . . . 179
Загальне запитання в теперішньому доконаному часі для правильних дієслів . . . . . . .180
Загальне запитання в теперішньому доконаному часі для неправильних дієслів . . . . .181
Короткі відповіді на загальні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Таблиця неправильних дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Зміст книги

Таблиця неправильних дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Відео

Віжде

Тестова

тут

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Ілюстрована граматика англійської мови. Level A”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *